Στέφανος Παρασκευόπουλος 1926 - 1976: Πρωτοπορία στην αρχιτεκτονική / Stephen Paraskevopoulos: Forefront in Architecture (Δίγλωσση έκδοση)

-10%

Σε αυτή την καταγραφή και παρουσίαση της πορείας και του έργου του αρχιτέκτονα Στέφανου Παρασκευόπουλου, καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Michigan από το 1954 έως το1976, τεκμηριώνεται η πολύπλευρη δράση του ως δασκάλου, ερευνητή, εφευρέτη και οραματιστή.
Το ενδιαφέρον του για τη διεθνή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και την έρευνα για τη βιομηχανική παραγωγή νέων υλικών και μεθόδων δόμησης, ιδιαιτέρως των πλαστικών, τον οδήγησε σε πρωτοπόρες εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία.

 ISBN: 9786185209926

Ημερομηνία έκδοσης: Φεβρουάριος 2022 
Εκδόσεις:
ΚΑΠΟΝ 

30,53 € 33,92 €