Σχεδιασμός κοινωνικής έρευνας. Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, μεικτές μέθοδοι, καλλιτεχνική έρευνα και συμμετοχική έρευνα βασισμένη στην κοινότητα

ΝΕΟ

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αποτελεί έναν οργανωμένο οδηγό χρήσης στον σχεδιασμό της κοινωνικής έρευνας. Στις σελίδες του εξετάζονται οι πέντε σημαντικότερες δομές που έχουν στα χέρια τους οι κοινωνικοί ερευνητές: ποιοτική (qualitative), ποσοτική (quantitative), μεικτές μέθοδοι (mixed methods), καλλιτεχνική (arts-based) και συμμετοχική με βάση την κοινότητα (community-based participatory). Αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του ερευνητικού σχεδιασμού γενικά, αλλά δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και σε άλλα θέματα. Ζήτήματα αιχμής, όπως η διάχυση των μελετών και ο διαμοιρασμός των δεδομένων, η σύνθεση ερευνητικών προτάσεων που απευθύνονται σε διάφορα ακροατήρια και πολλά άλλα, καλύπτονται με ιδιαίτερο τρόπο.
Για κάθε προσέγγιση παρουσιάζεται ένα πρότυπο ερευνητικής πρότασης και επεξηγείται με λεπτομέρειες πώς να σκεφτούμε και να συμπληρώσουμε το κάθε τμήμα του. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην εξειδικευμένη ορολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στα παιδαγωγικά του χαρακτηριστικά. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται από τη διεπιστημονική έρευνα αντλούν από σύγχρονα γεγονότα και ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Όσον αφορά τη δεοντολογική πρακτική, εκτός από το εκτενές κεφάλαιο αφιερωμένο στη δεοντολογία, το βιβλίο διαθέτει ενότητες με τη σήμανση «Η δεοντολογία στην πράξη» για κάθε μία από τις πέντε μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Οι «Στάσεις επανάληψης», τα «Θέματα για περαιτέρω ενασχόληση», «Η συμβουλή του ειδικού» κ.ά., είναι ενότητες που ενισχύουν τη δομή και τη χρησιμότητα του βιβλίου.

ISBN: 978-960-12-2534-0

Συγγραφέας: Patricia Leavy

Μετάφραση: Άλκηστις Δαλκαβούκη

Επιμέλεια: Βασίλης Δαλκαβούκης

Επιμέλεια: Κυριάκος Σγουρόπουλος

Ημερομηνία έκδοσης: 2021

Εκδόσεις: University Studio Press 

28,80 € 32,00 €