Πολιτική του πολιτισμού

-30%

Το βιβλίο αυτό αφορά τη σχέση πολιτισµού-κοινωνίας-πολιτικής, τα διλήµµατα, τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις τους. Το πρώτο µέρος ερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στη γένεση της πολιτικής του πολιτισµού στη δυτική Ευρώπη µετά τον Β΄ Παγκόσµιοπόλεµο. Το δεύτερο µέρος αναφέρεται στον χαρακτήρα και τη δόµηση της πολιτισµικής πολιτικής ως δηµόσιας πολιτικής, που απαιτεί κυβερνητικό σχέδιο, στρατηγική και στόχους. Το τρίτο µέρος εξετάζει ιστορικά τη δηµόσια κουλτούρα και την πολιτιστική πολιτική της Ελλάδας από τη δεκαετία του '50 ως τις αρχές του 21ου αιώνα.
Αξιοποιώντας τις σύγχρονες συζητήσεις πολιτισµικής ανάλυσης, το βιβλίο αποπειράται να κλονίσει από το βάθρο τους παγιωµένες απόψεις για τον πολιτισµό που εµφανίζονται ως αυτονόητες, καθώς και τον µεγαλοϊδεατισµό για τον ελληνικό πολιτισµό. Υπογραµµίζει τις βαθιές αλλαγές στην πολιτική του πολιτισµού, που προκλήθηκαν από τις τραυµατικές εµπειρίες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Σκοπός του η συγκρότηση ενός προβληµατισµού που διαλέγεται µε τα διεθνή ρεύµατα σκέψης και η αναδιατύπωση της σχέσης πολιτισµού, σύγχρονης κοινωνίας και δηµοκρατίας.

ISBN: 9789601651187 

Συγγραφέας:Ζορμπά Μυρσίνη

Ημερομηνία έκδοσης:Μάρτιος 2014

Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

13,03 € 18,61 €