Οι ξένες λέξεις στη νεοελληνική μας γλώσσα

-10%

Το ανά χείρας πόνημα δεν μπορεί κατ' ουδένα τρόπο να θεωρηθεί ως λεξικό των ξένων λέξεων που συνεχώς κατακλύζουν τη νεοελληνική μας γλώσσα. Είναι μια γλωσσική μελέτη αποτελούμενη από δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος προσπαθούμε να παρουσιάσουμε, να αναλύσουμε και εν μέρει να ερμηνεύσουμε τη διαδικασία, το μηχανισμό και τους τρόπους με τους οποίους η τωρινή μας γλώσσα δανείζεται, υιοθετεί και ενσωματώνει στο βασικό λεξιλόγιό της λέξεις και άλλα γλωσσικά στοιχεία από άλλες, γειτονικές κυρίως, γλώσσες.
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα, στα οποία καταλήξαμε με τη μελέτη μας αυτή, είναι ότι οι ξένες λέξεις εμπλουτίζουν το υπάρχον λεξιλόγιο και είναι απαραίτητες για τη γλωσσική απόδοση ξένων και άγνωστων στη γλώσσα μας προϊόντων, εννοιών και όρων. Επιπλέον, οι υιοθετούμενες ξένες λέξεις δεν επηρεάζουν ούτε τη δομή ούτε το φωνολογικό και μορφολογικό γλωσσικό σύστημα της γλώσσας μας.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε κατ' αλφαβητική σειρά ένα βασικό, αντιπροσωπευτικό και ικανοποιητικό κατά τη γνώμη μας δείγμα ξένων λέξεων στη νεοελληνική μας γλώσσα με την κύρια σημασία τους και με τις σχετικές ομόρριζες λέξεις.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μελέτη μας αυτή είναι μια μικρή συμβολή για τη νεοελληνική μας γλώσσα, την οποία υπηρετούμε με σεβασμό και υπερηφάνεια σε όλη μας τη ζωή.

ISBN: 9789604938490

Συγγραφέας: Σακελλαριάδης Γεώργιος 

Ημερομηνία έκδοσης: Νοέμβριος 2020

Εκδόσεις: Σαββάλας 

11,61 € 12,90 €