Οι Ελληνιστικοί Κόσμοι. Από τον Νείλο στον Ινδό ποταμό

-25%

Οι ελληνιστικοί κόσµοι εκτείνονται από την Ανατολία µέχρι τον Ινδό ποταµό και από την Αρµενία µέχρι την Αίγυπτο από το 323 έως το 31 π.Χ. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των εδαφών αποτελεί το γεγονός ότι δεν ανήκουν στον ελληνικό πολιτισµικό χώρο και σε αυτά φιλοξενούνται πληθυσµοί διαφορετικής προέλευσης και πολιτισµών. Η µελέτη των κοινωνιών που προϋπήρχαν της µακεδονικής κατάκτησης προσφέρει σηµαντικά στοιχεία κατανόησης της λειτουργίας των νέων εξουσιών, της δοµής τους και της διοίκησης που θα ασκήσουν, καθώς και των πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των κοινοτήτων. Οι πηγές που αντιστοιχούν στην ειδικότητα κάθε συγγραφέα και η ιστοριογραφική συζήτηση που προκύπτει αποτελούν, εποµένως, το επίκεντρο αυτού του συγγράµµατος. Μετά από µια επισκόπηση των ιστορικών γεγονότων, εξετάζονται τα ζητήµατα της διοίκησης των εδαφών, της οικονοµίας τους, του ρόλου των ιερών ως τοπικών κοινοτήτων και των πολιτισµικών πτυχών.

 ISBN: 978-960-01-2138-4

Συγγραφέας: Philippe Clancier, Omar Coloru, Gilles Gorre

Ημερομηνία έκδοσης: Ιούνιος 2020

Εκδόσεις: Gutenberg

16,50 € 22,00 €