Ο Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία - Εργογραφία 1700-1754

Η μελέτη αυτή αποτελεί συμβολή στη νεοελληνική προσωπογραφία και στην έρευνα της νεοελληνικής παιδείας γενικότερα, γιατί σκοπεύει να παρουσιάσει, με δυνατή πληρότητα, τη ζωή και το έργο του Βικέντιου Δαμοδού, γνωστού λογίου, δασκάλου και φιλοσόφου του 18ου αιώνα. 

ISBN: 960-250-162-6

Συγγραφέας : Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη

Ημερομηνία έκδοσης: 2017

Εκδόσεις: ΜΙΕΤ

22,31 €