Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του νότου Η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτήσεις της Ισπανίας (16ος-17ος αι.)

-10%

Η παρουσία των Ελλήνων στις υπερπόντιες κτήσεις της Ισπανίας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της πρώιμης νεοελληνικής ιστορίας. Η επί τρεις και πλέον αιώνες οργανική πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύνδεσή της Ισπανίας με τις υπερπόντιες κτήσεις της επιβάλλει τόσο στον μελετητή της ιστορίας της Ισπανίας όσο και στον μελετητή των σχέσεων του ελληνικού κόσμου με τον ισπανικό την παρούσα έρευνα.

 ISBN: 978-960-12-2564-7

Συγγραφέας: Ιωάννης Κ. Χασιώτης

Ημερομηνία έκδοσης: Μάιος 2022

Εκδόσεις: University Studio Press

31,50 € 35,00 €