Ο αντικαπιταλιστικός χαρακτήρας της αρχαίας ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η Βεμπεριανή εξήγηση

-20%

Το παρόν βιβλίο καλύπτει ένα κενό στην (ελληνική και διεθνή) βεμπεριανή βιβλιογραφία. Αναλύει για πρώτη φορά συνολικώς και κριτικώς τη θεωρία του Βέμπερ για την αρχαία Ελλάδα. Με κριτήριο τη θεωρία του Weber, πραγματεύεται τον "αρχαίο ελληνικό καπιταλισμό" σε αντιπαράθεση προς τον διαφορετικό ρωμαϊκό, μεσαιωνικό και σύγχρονο καπιταλισμό. Το βασικό προς απάντηση "βεμπεριανό" ερώτημα, που διατρέχει όλο το βιβλίο, είναι το εξής: "θα μπορούσε να αναπτυχθεί καπιταλισμός στην αρχαία Ελλάδα;". Οι Μαρξιστές ορθώς το αρνούνται. Ωστόσο, όπως θα δούμε ακολουθώντας τη συλλογιστική του Max Weber, το ερμηνευτικό μοντέλο του καπιταλισμού μπορεί να εφαρμοσθεί επιτυχώς και στην αρχαία Ελλάδα. Πρέπει όμως πρώτα να αποκοπούμε από τις συνυποδηλώσεις του σύγχρονου καπιταλισμού και να αναλύσουμε τον "αρχαίο ελληνικό καπιταλισμό" στις πολιτιστικές, θρησκευτικές και πολιτικές συνθήκες της αρχαιότητας. Αυτή ακριβώς είναι και η μέθοδος του Δρος Μιχ. Μπακαούκα, στην προσπάθειά του να καταγράψει συνολικώς και κριτικώς τις θέσεις του Weber για την αρχαία Ελλάδα. 

ISBN: 978-960-87255-4-6

Συγγραφέας:Μιχαήλ Δ. Μπακαούκας

Ημερομηνία έκδοσης:2004

Εκδόσεις: Μπαρτζουλιάνος Ι. Ηλίας

8,00 € 10,00 €