Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

Νεότερη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Από τον Machiavelli στον Marx

Στην παρούσα δεύτερη έκδοση επιχειρείται μια συγκεκριμένη προσέγγιση της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, η οποία συσχετίζει το πολιτικό με το κοινωνικό και θέτει το ζήτημα της ιστορικότητας του φιλοσοφείν. Επιπλέον, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης των αναλύσεων του συγγραφέα καθώς και βιβλιογραφικές προσθήκες.
Ο συγγραφέας εστιάζει στο έργο των κυριότερων εκπροσώπων του νεότερου πολιτικού στοχασμού και παρακολουθεί τις βασικές κατευθύνσεις της προβληματικής που αναπτύσσεται σε ό,τι αφορά στην προσέγγιση του πολιτικού φαινομένου από τους N. Machiavelli, Th. Hobbes, J. Locke, Montesquieu, J. - J. Rousseau, J. S. Mill, G. W. F. Hegel και K. Marx.
Το σύγγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές των επιστημών της φιλοσοφίας αλλά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται για την πολιτική φιλοσοφία και τη θεωρητική ανάλυση του πολιτικού φαινομένου.

ISBN: 978-960-12-2496-1

Συγγραφέας: Γιάννης Πλάγγεσης

Σελίδες: 512

Εκδόσεις: University Studio Press

28,00 € 35,00 €