Μουσεία, αντικείμενα και συλλογές

-20%

Τα μουσεία και οι μουσειακές συλλογές ανθρώπινης φυσικής ιστορίας, που καθορίζουν τους τρόπους που αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν, αποτελούν κοινωνικό φαινόμενο της νεοτερικής παράδοσης της Δύσης.
Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να ορίσει τα μουσεία, τις συλλογές τους και τα αντικείμενα των συλλογών, ανατέμνοντας τις έννοιες του απολιθώματος, του φετίχ και της συστηματικής συσσώρευσης, καθώς και τα ψυχολογικά και κοινωνικά κίνητρα της συλλεκτικής δραστηριότητας. Εξηγεί πώς τα μουσεία, σ' έναν κόσμο εμπορευμάτων, λειτουργούν ως σημεία και σύμβολα αλλά και ως φορείς κοινωνικής αλλαγής. Τέλος, συζητά τις διαδικασίες της μουσειακής επιμέλειας μέσ' από τη σχέση μεταξύ μουσείων, μουσειακών αντικειμένων και ιδεολογίας.

ISBN: 9789602880975

Συγγραφέας:Pearce Susan

Ημερομηνία έκδοσης:Νοέμβριος 2002

Εκδόσεις: ΒΑΝΙΑΣ 

16,96 € 21,20 €