Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας, 1100-1669 (Λεξικό Κριαρά), τόμος ΚΒ΄

-10%

Στη διετία που διέρρευσε από την κυκλοφόρηση του προηγούμενου τόμου, συνεχίστηκαν οι εργασίες παρά το γεγονός ότι το πρώτο και το δεύτερο κύμα κορονοϊού υποχρέωσαν σε εξ αποστάσεως εργασία όλο το προσωπικό. Οι συνέπειες ήταν οι μικρότερες δυνατές ακριβώς επειδή η όλη λεξικογραφική διαδικασία στο Γραφείο Σύνταξης έχει από χρόνια πλήρως αυτοματοποιηθεί. Έτσι, όχι μόνον ολοκληρώθηκε η σύνταξη του παρόντος τόμου, αλλά κυκλοφόρησε και ο τρίτος τόμος της Επιτομής του Λεξικού, με επιμέλεια των Ι.Ν. Καζάζη και Χαράλαμπου Πασσαλή: Επιτομή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 (παραθρασεία - σταματώ), Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ 2020. Η ηλεκτρονική εκδοχή του τρίτου τόμου της Επιτομής θα ενταχθεί στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα.

ISBN: 9789607779977 

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο

Ημερομηνία έκδοσης:Ιούλιος 2021

Εκδόσεις: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

22,82 € 25,35 €