Ημερολόγιο για Καθηγητές και Καθηγήτριες 2022-2023

ΝΕΟ

Το ημερολόγιο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ξεκινά από 1/9/2022 και φτάνει μέχρι 31/8/2023. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προγραμματίζει τα μαθήματά του και να κρατά σημειώσεις για την πρόοδο της ύλης και για τις επιδόσεις των μαθητών του. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- μαθητολόγιο
- πλανόγραμμα για τα έτη 2022 και 2023
- χρήσιμα τηλέφωνα
- παγκόσμιες ημέρες


8,91 € 9,90 €