Ημερολόγιο 2023 με σκληρό εξώφυλλο 10,5x15 cm. (8 σχέδια)

Εξαντλήθηκε

Ημερολόγιο για το 2023 με ονομαστικό εορτολόγιο.
Διατίθεται σε 8 σχέδια.

 Τα σχέδια αριθμούνται ως εξής:

- Πρώτη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά: 1, 2, 3, 4,
- Δεύτερη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά: 5, 6, 7, 8

Επιλέξτε παραλλαγή:

9,92 €