Ημερήσιο ημερολόγιο αισιοδοξίας 2023

Ημερήσιο ημερολόγιο για το 2023.
Περιέχει:
- Χρήσιμα τηλέφωνα
- Συνοπτικό ημερολόγιο 2023 και 2024
- Ετήσιο πλάνο 2023
- Παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες
- Εορτολόγιο 2023
- Τηλεφωνικό ευρετήριο

Διαστάσεις: 12x16

13,99 €