Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2Η ΕΚΔΟΣΗ

-10%

Η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του Δρ Βαγγέλη Παπούλια Η διαχείριση της πολτισμικής κληρονομιάς στην Ελλάδα: σύγχρονες προσεγγίσεις καλύπτει ένα μεγάλο κενό στην Ελληνική βιβλιογραφία. Η έκδοση κρίθηκε σκόπιμη ώστε το ευρύ κοινό να μπορέσει να εμβαθύνει στο νέο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και στον τρόπο που εφαρμόζεται στην Ελληνική πραγματικότητα. Τα διεθνή κείμενα συμβάσεων, οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες των συλλογικών οργάνων των ευρωπαϊκών θεσμών, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κάθε χώρας αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες προσδιορισμού της διαχείρισης του πολιτισμικού πλούτου. Στο σύγχρονο πολιτιστικό περιβάλλον η διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς δεν μπορεί να είναι στατική αλλά εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα και δράσεις ενισχύοντας την πολιτιστική πολιτική ενός τόπου. Η παρουσίαση του ελληνικού μοντέλου διαχείρισης αποτελεί τη σύγχρονη οπτική στη διαμόρφωση της επιστημονικής αλλά και τεχνοκρατικής αντίληψης στον ευαίσθητο τομέα της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Εκδότης: ΕΚΠΑ

Συγγραφέας: ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ Χ.

EAN: 9789604662678

Ημερ. 'Εκδοσης: 1/12/2022

13,50 € 15,00 €