Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.): ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ με απαντήσει, Β΄ τεύχος

-10%

Η έκδοση απευθύνεται στους αλλογενείς αλλοδαπούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Νόμος 4735/2020). Περιέχει ΟΛΑ τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις απαντήσεις τους.
Συγκεκριμένα, η έκδοση περιλαμβάνει δύο τεύχη. Στο πρώτο τεύχος παρουσιάζονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων και οι απαντήσεις τους για τις ενότητες:
- Γεωγραφία (70 θέματα)
- Ιστορία (80 θέματα)
- Πολιτικοί Θεσμοί (80 θέματα)
- Πολιτισμός (70 θέματα)
- Κατανόηση Προφορικού Λόγου (50 θέματα)
- Παραγωγή Προφορικού Λόγου (50 θέματα) Στο δεύτερο τεύχος παρουσιάζονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων και οι απαντήσεις τους για την ενότητα: Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (100 θέματα).

ISBN: 9789605634476 

Συγγραφέας: Συλλογικό

Ημερομηνία έκδοσης: Οκτώβριος 2021 
Εκδόσεις: 
Ελληνοεκδοτική 

20,06 € 22,29 €