ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ - ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - 5ΟΣ ΑΙ. Π.Χ. - 7ΟΣ ΑΙ. Μ.Χ.

-10%

Το βιβλίο «Εικονιστικά ψηφιδωτά δάπεδα. Ελλαδικός χώρος 5ος αι. π.Χ.- 7ος αι. μ.Χ.» απευθύνεται σε αρχαιολόγους, ιστορικούς της τέχνης, φοιτητές αρχαιολογίας και γενικότερα σε ένα ευρύτερο φιλότεχνο κοινό που θα επιθυμούσε να έχει πρόσβαση σε ένα πανόραμα της τέχνης του ψηφιδωτού με εικονιστικές παραστάσεις στον ελλαδικό χώρο από την εποχή της εμφάνισής της έως την εποχή της οριστικής της παρακμής. Το βιβλίο αυτό λειτουργεί επίσης ως συμπληρωματικό της μονογραφίας «Ψηφιδωτά δάπεδα. Προσέγγιση στην τέχνη του αρχαίου ψηφιδωτού. Έξι + ένα κείμενα» που εκδόθηκε από το University Studio Press και που στόχευε σε μια γενικότερη θεώρηση ζητημάτων που αφορούν το ψηφιδωτό με τη βοήθεια παραδειγμάτων επιλεγμένων από διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Η Ελλάδα υπήρξε σημαντική εστία παραγωγής ψηφιδωτών - ένας χώρος στον οποίο αντιπροσωπεύονται όλα τα στάδια εξέλιξης της τέχνης αυτής. Το γεωγραφικό και το χρονολογικό εύρος που καλύπτει το βιβλίο επιτρέπει στον αναγνώστη να διέλθει μέσα από όλες τις μεταλλάξεις που υπέστη το συγκεκριμένο διακοσμητικό είδος στη μακρόχρονη διαδρομή του: από το βοτσαλωτό ψηφιδωτό στο ψηφιδωτό με κομμένες ψηφίδες· από το opus tessellatum στο opus vermiculatum και στα αριστουργηματικά εμβλήματα· από το πολύχρωμο στο ασπρόμαυρο ψηφιδωτό και από το ασπρόμαυρο πάλι στο πολύχρωμο· από τις κεντρικές παραστάσεις στις ενιαίες στρώσεις· από τα εθνικά κτήρια στα χριστιανικά· από τις μεταμορφώσεις των ειδωλολατρικών παραστάσεων σε χριστιανικές και από τις επιβιώσεις της ειδωλολατρικής εικονογραφίας στον χριστιανικό κόσμο. Μεγάλη σημασία δίνεται στο φωτογραφικό υλικό, μέσω του οποίου τεκμηριώνονται τα θιγόμενα ζητήματα, έτσι ώστε το βιβλίο να γίνεται ζωντανό και ευανάγνωστο. Οι λεζάντες των φωτογραφιών συμπληρώνουν τα κείμενα, ενώ στο κεφάλαιο της Προέλευσης των εικόνων δίνεται η βιβλιογραφική τους τεκμηρίωση.

Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS

Συγγραφέας: ΑΤΖΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

EAN: 9789601226132

Ημερ. 'Εκδοσης: 16/4/2023

55,80 € 62,00 €