Διεθνείς οργανισμοί και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Ο ρόλος τους στην ένταξη των Τ.Π.Ε. στην ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

-10%

Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που διαμορφώνεται, η εκπαίδευση αποτελεί ολοένα και περισσότερο αντικείμενο ευρωπαϊκών και διεθνών διεργασιών. Η ένταξη και η ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι πολίτες της να αποκτήσουν τις ανάλογες δεξιότητες στον μέγιστο βαθμό. Ολοένα και περισσότερες χώρες της Ε.Έ. έχουν υιοθετήσει την εισαγωγή και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, γεγονός που θεωρήθηκε ως λογική συνέχεια της διαδικασίας ενσωμάτωσής τους στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Συνακόλουθα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει τον μαθητή του σήμερα ως ευρωπαίο πολίτη, προκειμένου αυτός να εξοικειωθεί άμεσα και δημιουργικά με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και να ενταχθεί λειτουργικά και ουσιαστικά σε αυτή. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική αυτή η προσαρμογή, προβάλει ως επιτακτική ανάγκη η καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων, που χρειάζεται να ξεκινήσει έγκαιρα και μέσα από ένα δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα από το επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης.
Η παραπάνω προβληματική αποτέλεσε την αφόρμηση για τη διεξοδική διερεύνηση των αποφάσεων και των δράσεων του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, που σχετίζονται με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την πορεία για την υλοποίηση του οράματος του ψηφιακού σχολείου. Στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο, τις προσεγγίσεις και τις δράσεις που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιηθήκαν από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας προς αυτή την κατεύθυνση και οι οποίες προέκυψαν ως απόρροια τόσο των αποφάσεων, των συμπερασμάτων και των ψηφισμάτων της Ε.Ε. όσο και των εκθέσεων και των συστάσεων του ΟΟΣΑ. 

ISBN: 9789606123504 

Συγγραφέας:Γεωργαντά Βίκυ

Ημερομηνία έκδοσης:Νοέμβριος 2021

Εκδόσεις: Γρηγόρη 

12,60 € 14,00 €