Αρχειονομία

-20%

Ο τόμος αυτός μας εισάγει στην αρχειονομία ως επιστήμη των αρχείων -μέσω της ιστορικής παρουσίασης των θεσμών ως φορέων παραγωγής και διαχείρισης αρχείων-, καθώς αποβλέπει να οδηγήσει τον αναγνώστη, και ιδιαίτερα τον φοιτητή Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, μέσω των ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες παραγωγής των αρχείων, προς τη γενική προβληματική των εννοιών και των όρων έγγραφον, αρχείον και η διά των εγγράφων απόδειξις, που αγγίζουν όλους μας, αιώνες τώρα, στην καθημερινότητά μας. Το βιβλίο αναφέρεται σε ειδικά θέματα της επιστήμης των αρχείων, δηλαδή στους θεσμούς-φορείς παραγωγής και πρώτης διαχείρισης των αρχείων και των αρχειακών πηγών. Τα ειδικά θέματα αφορούν τη μελέτη του νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των κρατικών μηχανισμών, σχημάτων και οργάνων της εκάστοτε νομοθετικής, εκτελεστικής-διοικητικής-διαχειριστικής και δικαστικής λειτουργίας και της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων της Πολιτείας στα επιμέρους αυτά κρατικά όργανα, τη γνώση της γένεσης και της γενετικής πορείας των εγγράφων βάσει των καθ' ύλην, κυρίως, αρμοδιοτήτων αυτών των οργάνων, την αναγνώριση της εσωτερικής διακίνησης των εγγράφων εντός του φορέα παραγωγής τους.

ISBN: 9789601629834 

Συγγραφέας:Κολυβά Μαριάννα

Ημερομηνία έκδοσης: Ιανουάριος 2009

Εκδόσεις: Πατάκη

33,68 € 42,09 €