Αρχαία Κόρινθος

Η πρώτη εγκατάσταση ανθρώπου στο χώρο της αρχαίας πόλης χρονολογείται στα νεολιθικά χρόνια (5000 - 3000 π.Χ. περίπου). Οι πρώτοι κάτοικοι διάλεξαν για την εγκατάστασή τους ένα υπερυψωμένο άνδηρο, που βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες του πέτρινου όγκου του Ακροκόρινθου (υψ. 575 μ.) και απέχει από τη θάλασσα γύρω στα 2-3 χλμ., γιατί ήταν πλούσιο σε νερά, δέσποζε στη γύρω περιοχή, μπορούσε να ελέγχει την εύφορη πεδιάδα και να προστατευθεί ευκολότερα σε περίπτωση εχθρικών επιδρομών. Η επιλογή της θέσης ήταν απόλυτα πετυχημένη, όπως αποδεικνύεται κι από το γεγονός ότι η πόλη κράτησε την ίδια θέση ως τα μεσαιωνικά χρόνια.
Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα μπορούσε ακόμα να ελέγχει την οδό χερσαίας επικοινωνίας ανάμεσα στην Πελοπόννησο και στην κυρίως Ελλάδα, αλλά και στους θαλάσσιους δρόμους, χάρη στη στενή λωρίδα γης, τον Ισθμό, που χώριζε το Σαρωνικό από τον Κορινθιακό κόλπο.
Έτσι σε μια τέτοια πλεονεκτική θέση η Κόρινθος ήταν προορισμένη να παίξει πρωτεύοντα ρόλο και να συγκεντρώσει, ιδιαίτερα στα αρχαϊκά χρόνια, πλούτο και δύναμη.

Συγγραφέας: Πέτρος Θέμελης

Εκδόσεις: Hannibal

4,00 € 6,00 €