ΥΠΠΟΑ: Ενίσχυση δράσεων εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και design

2022-06-18

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 334.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόσκληση, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για επιχορήγηση ή/και αιγίδα σε δράσεις εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και design, στις 31 Ιανουαρίου 2022. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ υποβλήθηκαν συνολικά αιτήματα από 112 φορείς.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

  1. Μάριο Κωστάκη, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ,
  2. Αντώνη Σκλεπάρη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ,
  3. Νίκο Σταυρίδη, εικαστικό-αρχιτέκτονα, καθηγητή ΑΣΚΤ,
  4. Μυρτώ Χατζάκη, ιστορικό τέχνης,
  5. Γιώργη Γερόλυμπο, αρχιτέκτονα - φωτογράφο,

γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της επιχορήγησης και παραχώρησης αιγίδας, κατά περίπτωση, σε 58 φορείς. 

Πηγή: Δελτίο Τύπου