Υπουργείο Πολιτισμού: Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 58η Διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση της Biennale Βενετίας 2019

2018-04-03

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιμελητές και καλλιτέχνες για υποβολή των προτάσεών τους στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής εκπροσώπου για την εθνική συμμετοχή στην 58η Διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση της Biennale Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 11 Μαΐου έως 24 Νοεμβρίου 2019.

Για τη σχετική διαδικασία και το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον ιστότοπο του ΥΠΠΟΑ: https://greeceatvenice.culture.gr/.

Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται στο:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού / Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού - Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα.

ή να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: demsp@culture.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 18η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00.

Η αξιολόγηση των προτάσεων και η γνωμοδότηση για την τελική επιλογή θα γίνει από ad hoc 9μελή επιστημονική Eπιτροπή.​

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού / Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου (Ρεθύμνου 1 - Αθήνα, τηλ. 210.8201723, 210.8201734, 210.8201728).

Πηγή: Δελτίο Τύπου ΥΠΠΟΑ