Το ΠΙΟΠ στη Βραδιά του Ερευνητή. Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης» (CULDILE)

2022-09-28

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου CULDILE -Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης (δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Τ1ΕΔΚ-03785) και με αφορμή τη Βραδιά του Ερευνητή, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστήμων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και η εταιρεία ΜΠΟΥΚΣΚΑΝΝΕΡ Α.Ε. παρουσιάζουν εφαρμογή ψηφιακής επεξεργασίας ιστορικών εγγράφων, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου (ώρες 17:00-21:00), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κτήριο Αβέρωφ - Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων).

Σκοπός του CULDILE είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου λογισμικού ψηφιοποίησης, βελτιστοποίησης εικόνας και κατανόησης τεκμηρίων πολιτισμού με χρήση προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, αναγνώρισης προτύπων και βαθιάς μηχανικής μάθησης. Η εφαρμογή θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων όσοι ασχολούνται με αρχεία, καθώς θα βελτιώσει την ποιότητα και την ταχύτητα της ψηφιοποίησης εγγράφων.

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος
Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr

Πηγή: Δελτίο Τύπου