Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην έκθεση Bizantini στη Νάπολη

2022-12-29

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συνεχίζοντας την μακρά παράδοση συνεργασιών του με πολιτιστικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού συμμετέχει με δανεισμό 38 αντικειμένων (σφραγίδες αξιωματούχων, νομίσματα, ευλογίες μύρου, κοσμήματα, γλυπτά, κεραμικά και γυάλινα αγγεία) στη σημαντική έκθεση για τον βυζαντινό πολιτισμό που παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης με τίτλο: «Bizantini. Luoghi, simboliecomunità diunimperomillenario», Βυζαντινοί. Τόποι, σύμβολα και κοινότητες μιας χιλιετούς αυτοκρατορίας.

Η έκθεση αποτελεί «ένα απίστευτο ταξίδι στον κόσμο, τον πολιτισμό αλλά και το φαντασιακό της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που επέζησε για πάνω από χίλια χρόνια μετά την πτώση του δυτικού της τμήματος». Με πάνω από τετρακόσια εκθέματα από 57 φορείς από την Ιταλία και την Ελλάδα η έκθεση εστιάζει στους Βυζαντινούς και φωτίζει όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού του Βυζαντίου από την ίδρυσή του μέχρι την Άλωση. Εξετάζονται τομείς, όπως η δομή της εξουσίας και το κράτος, ο αστικός και αγροτικός οικισμός, οι πολιτιστικές ανταλλαγές, η θρησκευτικότητα, οι τέχνες, η λογοτεχνία και η γλώσσα της διοίκησης με έμφαση στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και νότιας Ιταλίας.

Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει με 158 αντικείμενα από Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων. Τον μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων έχει δανείσει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (38 εκθέματα), που φωτίζουν σημαντικές ενότητες της έκθεσης, όπως η οικονομία και η διοίκηση, ο στρατός, η Εκκλησία, η λατρεία του αγίου Δημητρίου, η ιδιωτική ευλάβεια, πολύτιμα αντικείμενα και ένδυση, η καθημερινή ζωή, και η γλυπτική στη Θεσσαλονίκη.

Διάρκεια έως τις 21 Μαρτίου 2023. Χώρος: Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Πηγή: ertnews.gr