Τι απαντούν οι Έλληνες για την αξιοποίηση των μουσείων από την κυβέρνηση

2022-02-01

Μόλις δυο στους δέκα Έλληνες φαίνεται να πιστεύουν πως η ελληνική πολιτεία έχει διαχρονικά αξιοποιήσει την δύναμη και τον πλούτο των ελληνικών μουσείων στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Την ίδια ώρα, λιγότεροι από 4 στους 10 ερωτώμενους, δηλώνουν πως επισκέφθηκαν κάποιο ελληνικό μουσείο το τελευταίο 12μηνο, κανονικής τους λειτουργίας, πριν από την πανδημία.

Τα ενδιαφέροντα δεδομένα για τη σχέση πολίτη - μουσείου, αλλά και την άποψη της κοινής γνώμης για το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού και συνολικά των κυβερνήσεων αποτυπώνονται στο νέο βιβλίο των εκδόσεων Ι. Σιδέρης «Πολιτισμός και Εξωστρέφεια», που υπογράφει ο δημοσιογράφος Κώστας Λασκαράτος.

Κοιτώντας αναλυτικότερα τα στοιχεία της μεγάλης πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας, 1.002 τηλεφωνικών συνεντεύξεων, αθροιστικά, μόλις δυο στους δέκα (20,5%), δείχνουν να αποτιμούν θετικά ή μάλλον θετικά τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αξιοποιήσει τα μουσεία της χώρας, για την εξυπηρέτηση στόχων εξωτερικής πολιτικής. Το 73,3%, συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη, εκτιμώντας πως διαχρονικά τα μουσεία του τόπου δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 6,2% των ερωτηθέντων, δεν απαντά.

Ιδιαίτερο στοιχείο της έρευνας, που δημοσιεύεται ολόκληρη στο βιβλίο «Πολιτισμός και Εξωστρέφεια: Ο Ρόλος των Μουσείων και Άλλων Πολιτισμικών Φορέων στην Πολιτιστική Διπλωματία και τη Διεθνή Αλληλοκατανόηση», είναι τι απαντούν οι πολίτες ανάλογα με το επάγγελμά τους, τον τόπο όπου διαμένουν αλλά και την πολιτικοιδεολογική τους αυτοτοποθέτηση, αν δηλώνουν δηλαδή κεντρώοι, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί, δεξιοί, αριστεροί, ακροδεξιοί ή ακροαριστεροί.

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνά, όλα τα φύλα, οι ηλικίες, οι επαγγελματικές ομάδες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή μορφωτικού επιπέδου, δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά πως κατά την κρίση τους οι κυβερνήσεις της Ελλάδας δεν αξιοποίησαν αρκούντως τα μουσεία, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, μια μεγάλη αντίφαση δημιουργούν οι απαντήσεις των πολιτών στο ερώτημα: «Πότε επισκεφθήκατε για τελευταία φορά κάποιο ελληνικό μουσείο». Λιγότεροι από 4 στους 10 ερωτώμενους (39%), δηλώνουν πως βρέθηκαν σε ένα μουσείο της πατρίδας μας, τον τελευταίο χρόνο. Το 58,6%, έχει να επισκεφτεί ελληνικό μουσείο ένα, δύο ή και περισσότερα χρόνια. Συνεπώς, η απαίτηση που προβάλλουν οι ερωτηθέντες προς το κράτος, δεν σχετίζεται με τη σχέση που έχουν οι ίδιοι αναπτύξει με τα μουσεία του τόπου, τα οποία ξεκάθαρα δεν φαίνεται να αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Ταυτότητα έρευνας:

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες του διδακτορικού διπλώματος του Κώστα Λασκαράτου με την πολύτιμη βοήθεια της πολιτικής αναλύτριας της εταιρίας RASS, Μαρίας Καρακλιούμη.

Για να αποκτηθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα της στάσης της κοινωνίας, διεξήχθη μεγάλη ποσοτική έρευνα 1.002 τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συνεντεύξεις ήταν στο σύνολό του τηλεφωνικές και διεξήχθησαν από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2019. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε πρωινές και απογευματινές ώρες. Όλοι οι ερωτώμενοι είχαν δικαίωμα ψήφου, άρα ήταν από 17 ετών και άνω. Επελέγη δείγμα με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης συστηματικής τυχαίας δειγματοληψίας. Τα στρώματα της έρευνας αποτέλεσαν οι 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, από τις οποίες το δείγμα επελέγη με συστηματικό τρόπο κάνοντας χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν τα τηλεφωνικά κέντρα του Ο.Τ.Ε.. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας: 95% Διάστημα εμπιστοσύνης. Δειγματοληπτικό σφάλμα: ± 3.1%. Μετά τη συλλογή τους τα δεδομένα σταθμίστηκαν ως προς το φύλο και την ηλικία. Για τις σταθμίσεις χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της απογραφής πληθυσμού του 2011.

Πηγή: ertnews