Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε μαζί μας 

Θέσεις εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό (7.2.2018)

2018-02-07

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-09-2018 (Μεσολόγγι).

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας,που εδρεύει στην Λάρισα.

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 Θέσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη:

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 3 Θέσεις

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών: Πρόσληψη προσωπικού 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98, τον Ν.4485/4.8.17 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία. 269η /22.12.17 του ΔΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., για την υλοποίηση του έργου «Danubius-PP», που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του «H2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Π. Μιχαλόπουλο (Ερευνητή Β΄) του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕΘ.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Αντικείμενο/Παραδοτέα: Συγγραφή εκθέσεων, βοήθεια στην ολοκλήρωση διαφόρων tasks.


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και του Αρχαιολογικού Χώρου Διμηνίου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας που εδρεύει στο δήμο Βόλο του νομού Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπος απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου (δ. Βόλου) Ν. Μαγνησίας) 1 Θέση

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικός Χώρος Διμηνίου (τ. κοινότητα Διμηνίου, δ. ε. Αισωνίας, δ. Βόλου) Ν. Μαγνησίας) 1 Θέση

Museum Assistant - 28 hours per week,Royal Armouries


Assistant Curator, Tate

Assistant Curator, Historic British Art, Tate

Museum Director, Telegraph Museum

Research Assistant: Asian Highland Archaeology, British Museum

Project Curator: Egyptian Touring Exhibitions, British Museum


Project Curator: Circulating Artefacts, British Museum

Καλή επιτυχία!