Θέσεις εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό (3/10/2017)

2017-10-03

ΠΕ Αρχαιολόγος Μια (1) θέση

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Μια (1) θέση

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Μια (1) θέση

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός Μια (1) θέση

ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες Έξι (6) θέσεις

Πρόσληψη του ανωτέρω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης σε ανασκαφικά έργα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» για χρονικό διάστημα 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη συμπλήρωση 8 μηνών (εφόσον υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις).

Μουσειολόγοι ζητούνται από ιδιωτικό ΙΕΚ.

 Visual Arts Curator

British Council, London

Corporate Partnerships Officer

Tate, London