Θέσεις εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό (2.1.2018)

2018-01-02

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 2 Θέσεις

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο: « Αποκατάσταση κτιρίου "Γαροφαλλίδειο" στη Λήμνο» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. 

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων 30 Θέσεις

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2 Θέσεις

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2018.

ΠΕ Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος 1 Θέση

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 1ου υποέργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΑΡΕΘΟΥΣΑ"» του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΑΡΕΘΟΥΣΑ"», ενταγμένου στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5000827 και συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας.

Digital Curator, British Library

The research landscape is changing rapidly in the digital age, with scholars able to ask new types of questions and answer them in novel ways. As one of the British Library's Digital Curators you will play a role in the exciting transformational steps that will change the way the Library provides access to its collections. You will also assist in the development of programmes to train staff in the opportunities for, and practices of, digital scholarship.

Exhibitions Registrar, National Galleries of Scotland (NGS)

The functions of the Registrars Department are to assist the Senior Management Team in the management of and accountability for the NGS collections; the management of all loans both to and from the Galleries; delivery of the NGS programme of exhibitions and displays; the maintenance and development of the automated collections management system and advising the Director General and Trustees on matters of policy and practice in the management of the collections. 

Education Assistant, Royal Armouries

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!