Θέσεις εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό (18.1.2018)

2018-01-18

Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός»

Ζητείται Φοιτητής/Τρια Ιστορίας και συναφών Επιστημών από τη Σαντορίνη για πρακτική άσκηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας "Δ. Νομικός". Απαραίτητη η άριστη χρήση αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί.Το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας "Δ. Νομικός", στη Βλυχάδα Σαντορίνης ζητάει υπάλληλο γενικών καθηκόντων για το 2018, με ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα. Άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί.Αποστολή βιογραφικών στο email tomatomuseum.media@gmail.com

Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ως «4 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ».

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του υποέργου : «εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» στην περιοχή χωροθέτησης του έργου «Καθαρισμός κοιτών από φερτά υλικά των ρεμάτων: Μεγάλου Ρέματος, Αραπίτσας, Κιουτίχα, Στενημάχου και Τριλόφου, λόγω θεομηνίας-πλημμυρών» που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

ΠΕ Αρχαιολόγος Μια (1) Θέση

Σχολή Καλών Τεχνών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη συνεδρίαση της στις 12.12.2017 αποφάσισε την πρόσληψη για το έτος 2018 συμβασιούχων διδασκόντων με μερική απασχόληση βάσει του π.δ. 407/1980 για την κάλυψη των κάτωθι διδακτικών αναγκών, ως εξής:

Α. Μία (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα για τις διδακτικές ανάγκες του Εργαστηριακού Μαθήματος με γνωστικό αντικείμενο «Χαρακτική».

Β. Μια (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα για τις διδακτικές ανάγκες του Εργαστηριακού Μαθήματος με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική».

Γ. Μία (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα για τις διδακτικές ανάγκες του Εργαστηριακού Μαθήματος με γνωστικό αντικείμενο «Γυψοτεχνία -Χαλκοχυτική».

Δ. Μία (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα για τις διδακτικές ανάγκες του Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού με γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη, Εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης».

British Library

Curator, Australasian Published Collections 

British Library

Digital Curator

Tate

Collections Database Manager

Contemporary Arts Center, Cincinnati, Ohio

FotoFocus Curatorial Fellowship

Natural History Museum

Exhibition Partnerships Manager

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!