Θέσεις εργασίας (9.6.2022)

2022-06-09

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες του έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. της περιοχής 'Μαράθι' Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτής ΥΕ Εργατών 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές έρευνες και Εργασίες» της πράξης «Κατασκευή/Αναβάθμιση οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου».

ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία) 1 Θέση

ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία) 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 4 Θέσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Μηχανικού Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αυτόνομη περιήγηση και ταυτόχρονη ξενάγηση πάνω από τη βυθισμένη πολιτεία της Επιδαύρου».

 ΠΕ Μηχανικός Πληροφορικής με εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες (βάση δεδομένων, ιστοσελίδα) 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΟΖΙΑ ΠΑΞΩΝ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΟΖΙΑ ΠΑΞΩΝ».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση