Θέσεις εργασίας (9.3.2023)

2023-03-09

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τις ανάγκες του υποέργου 11 «Αρχαιολογικές Έρευνες και εργασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων στο πλαίσιο του υποέργου 10» της Πράξης «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας –Β Φάση (ολοκλήρωση)» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

ΠΕ Αρχαιολόγων 3 Θέσεις

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε κεραμικά, λίθο, μέταλλο, γυαλί, οργανικά υλικά. 2 Θέσεις

ΥΕ Εργατών 5 Θέσεις 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (Κ2) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ» ΜΕ MIS 5054678.

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΥΕ Εργατών (με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες) 1 Θέση

Προκήρυξη πρόσληψης, προσωπικού ΙΔΟΧ Μαλτεζάνα Αστυπάλαια της ΕΦΑ Δωδεκανήσου-3Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 4ου υποέργου «Εργασίες Αρχαιολογικής Παρακολούθησης» που υλοποιείται απολογιστικά και με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών Ν. Στύρων, Στύρων», με Κωδικό ΟΠΣ 5131888 

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΔΕ Εργατοτεχνιτών 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων  1 Θέση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "IN SITU"» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Π.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5189968, ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΠΑ «ΥΠΠΟΑ Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 2021-2025» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Equality, Diversity, Inclusion For improving the qualitY of Management EDUcation, training and professions - EDIFY_EDU» με κωδικό 80351/1 η διαδικασία/2023, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλαίσιο χρηματοδότησης Erasmus+/EDU-2021) και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «SparkDigiGirls: Empower Girls' Creativity Through Use of Digital Technologies/Ενδυναμώνοντας τη δημιουργικότητα των κοριτσιών μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών» με κωδικό 80138/1 η διαδικασία/2023, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλαίσιο χρηματοδότησης (Erasmus+/KA2) και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 7734/01-03-2023) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας για την υποστήριξη του έργου «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) – Κρατήσεις 5% από Σεμινάρια ΚΕΔΙΒΙΜ Υπέρ ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80638).