Θέσεις εργασίας (8.11.2021)

2021-11-08

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων και ελλείψει αυτού ενός (1) ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Εργασίες προστασίας-συντήρησης και αποκατάστασης Μεγάλου Θεάτρου Αρχαίας Νικόπολης (Β΄ Φάση)».

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Γαλαξίδι».

 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή - Μετα βυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην στερέωση ,αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση 

TΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στον τοιχογραφικό διάκοσμο 1 Θέση  

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2 Θέσεις  

Από πολυεθνική εταιρία H/R και για λογαριασμό εταιρίας-πελάτη ζητούνται συνεργάτες ανθρωπιστικών σπουδών και ειδικότερα 2 Φιλόλογοι, που με πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης θα ενταχθούν σε θέσεις εργασίας.