Θέσεις εργασίας (7.7.2022)

2022-07-07

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες» σε οικόπεδα ιδιωτών στην Αταλάντη Δήμου Λοκρών.

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 Θέσεις

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2 Θέσεις

ΥΕ Εργατών 3 Θέσεις

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές εργασίες» της Πράξης "Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα 4 Θέσεις 

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 Θεατρο-λογώντας στην Αιτωλοακαρνανία του έργου Θεατρο-λογώντας στην Αιτωλοακαρνανία για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Μουσειολογία 1 Έδρα της Εφορείας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση -Συντήρηση του Βυζαντινού - Ενετικού τείχους και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης» της πράξης «Αποκατάσταση - Συντήρηση του Βυζαντινού- Ενετικού τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης».

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση