Θέσεις εργασίας (7.10.2021)

2021-10-07

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» του έργου «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ».

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 3 Θέσεις

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] 4 Θέσεις  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Οξύνειας, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας» του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Οξύνειας, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας». 

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 8 Θέσεις  

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Εργασίες αρχαιολογίας αρμοδιότητας ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης» της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 6Ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΙΑΝΟΣ" (18/19-09-2020) ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». 

ΠΕ Αρχαιολόγων 6 Θέσεις

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 6 Θέσεις