Θέσεις εργασίας (6.7.2022)

2022-07-06

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση -Συντήρηση του Βυζαντινού - Ενετικού τείχους και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης» της πράξης «Αποκατάσταση - Συντήρηση του Βυζαντινού- Ενετικού τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης».

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΟΖΙΑ ΠΑΞΩΝ».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών «Εργασίες εκσκαφών και αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο του έργου αποκατάστασης εκβολής ποταμού Μορώνη, Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκατάσταση εκβολής ποταμού Μορώνη, Δήμου Χανίων».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Συντήρηση του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου του Νέστορος» της πράξης «Συντήρηση του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου του Νέστορος».

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 Θέσεις