Θέσεις εργασίας (6.10.2022)

2022-10-06

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε κεραμική ή ελλείψει ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων προκηρύσσει τέσσερις θέσεις επιστημόνων με αντικείμενο την διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων σε φυσικά οικοσυστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι συνακόλουθες αναλύσεις και επεξεργασίες δεδομένων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 10/10/2022 και ώρα 24:00.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλεί νέους απόφοιτους του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να στείλουν αναλυτικά βιογραφικά και αντίγραφα πτυχίων για θέση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. 

Προκήρυξη θέσεων για Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις, NOESIS

Τρεις θέσεις έκτακτου προσωπικού- Εμψυχωτής εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Μία θέση έκτακτου προσωπικού- Εμψυχωτής εκπαιδευτικών δράσεων- παρουσίαση πειραμάτων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12/10/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση iliadou@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.