Θέσεις εργασίας (5.9.2022)

2022-09-05

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του υποέργου «Αρχιτεκτονική αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου και διαμόρφωση - ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου» του έργου: «Αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου (Β΄ Φάση)».

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για το έργο ανάδειξη διαμόρφωση Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου

 ΠΕ Πολιτικός-Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου 1 Θέση

 ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες 7 Θέσεις 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ».

ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Παλαιολιθική Αρχαιολογία) 1 Θέση

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου 1 Θέση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού/ής Συνεργάτη/ιδας με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΣ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο «ΚΤΗΡΙΟ ΣΙΝΑ»

2 Άτομα στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος"