Θέσεις εργασίας (5.10.2022)

2022-10-05

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 "Παρακολούθηση και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών" ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας", ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020", ΜΕ MIS 5040396

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τη ΓΔΔΥΗΔ (τομέας Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ και για τις Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού: α) ΔΔΣΕΕ και β) ΜΕΕ, κατ' εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. 


Facilitator, 
Part time employment, Athens Olympic Museum

Αναπληρωτής καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκή Ιστορία, 18ος-20ός αιώνας", Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ