Θέσεις εργασίας (5.1.2022)

2022-01-05

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση υποδομών και αποκατάσταση στα μνημειακά κελύφη της νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου - Δημιουργία της Νησίδας Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου» της πράξης «ΝΗΣΙΔΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος» της πράξης «Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά- Νότου-Φάση Β».

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου και κεραμικής 1 Θέση

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση 

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες 3 Θέσεις 

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες 3 Θέσεις