Θέσεις εργασίας (4.8.2022)

2022-08-04

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 6 «Δαπάνες Αρχαιολογίας εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Άνω Βάθειας».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έργο «Επίβλεψη καθαίρεσης και άρσης ετοιμορροπίας των εργασιών αντιστήριξης σε διατηρητέα μνημεία στη Βρίσα Λέσβου».

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και σε έλλειψη αυτών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των ταφικών τύμβων (Τ Ι και Τ ΙΙ) της Τ.Κ. Τούμπας του Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ (Τ Ι ΚΑΙ Τ ΙΙ) ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση