Θέσεις εργασίας (4.4.2022)

2022-04-04

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Δράσεις προστασίας, προβολής και βελτίωσης υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού στο αρχαίο θέατρο Μαρώνειας» της πράξης «Προστασία και αναβάθμιση υποδομών αρχαίου θεάτρου Μαρώνειας».

ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αναστήλωση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα 1 Θέση  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Συντήρηση Τοιχογραφιών Καθολικού Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου».

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα/Κατεύθυνση Β΄ με εξειδίκευση στη Συντήρηση Τοιχογραφιών) και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων με εμπειρία στη Συντήρηση Τοιχογραφιών 3 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου/σύμβασης 1 «Μεσσηνία: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς» της πράξης «SUB . 7.4.5 - Μεσσηνία: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην προϊστορική και κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 4 Θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ"

ΠΕ Αρχαιολόγων 2 Θέσεις

ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις