Θέσεις εργασίας (4.2.2022)

2022-02-04

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου « Αποκατάσταση & Ανάδειξη τεμένους Κουρσούμ Καστοριάς».

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων  1 Θέση

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου 1 «Ανακαλύπτοντας τη Φωκίδα. Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της ΕΦ.Α. Φωκίδος».

 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Κλασική ή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Μια φορά και έναν καιρό... στο χωριό μου το Νεολιθικό - Μαθαίνοντας τον τόπο μου» της πράξης «Μια φορά και έναν καιρό... στο χωριό μου το Νεολιθικό - Μαθαίνοντας τον τόπο μου».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική - Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων και έλλειψη αυτού ΤΕ Μηχανικών του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ-Β ΦΑΣΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)» της πράξης «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β΄ ΦΑΣΗ».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Αρχιτέκτονας με εξειδίκευση στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων προϊστορικών και κλασσικών χρόνων και έλλειψη αυτού ΤΕ Μηχανικών του Τμήματος Ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων προϊστορικών και κλασσικών χρόνων 1 Θέση  

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Ανασκαφικές Εργασίες» του έργου: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων» της πράξης «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων» στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών Και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ».

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών 3 Θέσεις

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογία», του έργου «Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης - Β΄ Φάση».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στα πλαίσια της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ [SMART EYE].

 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση