Θέσεις εργασίας (30.8.2022)

2022-08-30

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ».

 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (κατεύθυνσης Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης) 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΔΑΜΑΝΙΩΝ».


ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστορική Ανθρωπολογία", Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Οικονομία με έμφαση στην ιστορία της οικονομικής σκέψης", Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Ιστορία", Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: Δυτικές Κυριαρχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, 11ος-15ος αιώνας", Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών