Θέσεις εργασίας (30.3.2023)

2023-03-30

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΑΝΑ 514 ΠΔΕ 2023 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ: «2022ΝΑ51400041 5150324» «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» (Π.Κ. 1960ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400006), ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ-Β ΦΑΣΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β΄ ΦΑΣΗ» ΜΕ MIS 5084967

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 Θέσεις

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία στις ανασκαφικές εργασίες 4 Θέσεις

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του υποέργου 23 "Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες" στο πλαίσιο της πράξης "Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης" (ΠΕ Μηχανικών ειδ. Αγρονόμων Τοπογράφων) 

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 2:«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ» με κωδικό Πράξης/MIS: 5050564

 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπκού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 με τίτλο "Στερέωση και αποκατάσταση μνημείου Ασκληπιείου Δαφνούντα και του βωμού" στο πλαίσιο της πράξης "Αποκατάσταση και ανάδειξη Ασκληπιείου Δαφνούντα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας" 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Δ.Κ.Κ.Νευροκοπίου».