Θέσεις εργασίας (30/12/2021)

2021-12-30

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού».

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην σχεδιαστική αποτύπωση ανασκαφών 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος» της πράξης «Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά- Νότου-Φάση Β».

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου και κεραμικής 1 Θέση

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες 3 Θέσεις 

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες 3 Θέσεις 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της πράξης «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Δωδώνης - Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Νέας Μουσιωτίτσας και Κάτω Μουσιωτίτσας Τ.Κ. Μουσιωτίτσας Δήμου Δωδώνης».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση