Θέσεις εργασίας (3.6.2022)

2022-06-03

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανασκαφικές εργασίες σε αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας ΕΦΑΠΕΘ».

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 4 Θέσεις

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

ΠΕ Αρχαιολόγος 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

Πρόσληψη ενός ΠΕ Αρχαιολόγου με εξειδίκευση στη Μουσειολογία και ενός ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής με εξειδίκευση στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων» του έργου «Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων».

ΠΕ Αρχαιολόγου με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση

ΠΕ Πληροφορικής με εξειδίκευση στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών και ελλείψει αυτού ΤΕ Πληροφορικής με ειδίκευση στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 1 «Θεσσαλονίκη: Συντήρηση Παλαιολόγειων τοιχογραφιών: Αγία Αικατερίνη, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Προφήτης Ηλίας (Μνημεία UNESCO)» του έργου «SUB. 7.2.3 - Θεσσαλονίκη: Συντήρηση Παλαιολόγειων τοιχογραφιών: Αγία Αικατερίνη, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Προφήτης Ηλίας (Μνημεία UNESCO)».

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών 4 Θέσεις 

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗ 3 Θέσεις

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 Θέση