Θέσεις εργασίας (29.9.2022)

2022-09-29

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ7«ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» ΤΟΥ EΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» ΜΕ MIS 5010839 

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε λίθο 1 Θέση

ΔΕ Μαρμαροτεχνίτης 1 Θέση

ΥΕ Εργατών 3 Θέσεις 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. «AΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2018ΕΠ08510018 ΜΕ MIS [5010857].

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο 2 Θέσεις

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην τοιχογραφία 3 Θέσεις

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφίας 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΙΟΥ» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5158784 ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ SUB. 7.3.1.- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΊΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ID 16485 ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

 ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα (ανασκαφές, διαμορφώσεις κλπ.) ή ελλείψει αυτών ΥΕ εργάτες με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα (ανασκαφές, διαμορφώσεις κλπ.) 3 Θέσεις 

Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 1ου υποέργου «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης» της πράξης «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση