Θέσεις εργασίας (29.7.2022)

2022-07-29

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση 3ο χλμ Άρτας-Χανόπουλου, Π.Ε. Άρτας».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΤΑΝΩΝ» (ΟΠΣ 5073444) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία ή Μουσειοπαιδαγωγική 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «θ-ινκ: το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρίακαι ως φθορά στα αρχαία μνημεία».

ΠΕ Αρχαιολόγοι-Μουσειολόγοι 2 Θέσεις

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έργο «Επίβλεψη καθαίρεσης και άρσης ετοιμορροπίας των εργασιών αντιστήριξης σε διατηρητέα μνημεία στη Βρίσα Λέσβου».

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και σε έλλειψη αυτών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 Θέση

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβειρίων ν. Λήμνου» του έργου «Συντήρηση και ανάδειξη νότιου και δυτικού πρανούς αρχαιολογικού χώρου ιερού των Καβειρίων ν. Λήμνου».

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και ελλείψει αυτού ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 Θέση

 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων και ελλείψει αυτού ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 Θέση