Θέσεις εργασίας (29.4.2022)

2022-04-29

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί».

ΠΕ Πολιτικός - Μηχανικός (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων) 1 Θέση

ΠΕ Ιστορικός (με εξειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία) 1 Θέση  

ΥΕ Εργάτες (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες) 1 Θέση

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογική Παρακολούθηση της Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου, Δ. Σκύρου».

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΜΟΓΛΕΝΩΝ (ΧΡΥΣΗΣ)».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία στις αναστηλωτικές εργασίες 2 Θέσεις

 ΥΕ Εργατών με εμπειρία στις αναστηλωτικές εργασίες 2 Θέσεις