Θέσεις εργασίας (29.11.2021)

2021-11-29

Καλλιτεχνικός Σύμβουλος

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση συνεργάτη με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Συμβούλου.

Administration & Marketing Officer

Η εταιρεία D.M. Cyprus Historic & Classic Motor Museum Ltd στη Λεμεσό, ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση: Administration & Marketing Officer για πλήρη απασχόληση. 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Στερέωση και Αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας στην Απόλπαινα Λευκάδας».

ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β' ή τομέα Β'] - Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εμπειρία στις τοιχογραφίες 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνίτη με εμπειρία σε αναστηλωτικές - οικοδομικές εργασίες 1 Θέση 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές εργασίες» της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στη συντήρηση μετάλλου) 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών 1 Θέση

ΥΕ Εργάτες 4 Θέσεις